Fertilizer analysis | Afina Pallada

Fertilizer analysis

Fertilizer analysis
Laboratory

Fertilizer analysis

ПОСЛУГИ:
 • Визначення масової частки діючої речовини в добривах, нормативи згідно вимог
ПОКАЗНИКИ:
 • масова частка вологи та сухого залишку - Ціна:  150 грн
 • pH розчину визначеної концентрації - Ціна:  120 грн
 • гранулометричний склад добрив - Ціна:  300 грн
 • азот амонійний - Ціна:  250грн
 • азот загальний - Ціна:  400 грн
 • азот нітратний - Ціна:  450 грн
 • азот амідний - Ціна:  420 грн
 • фосфор загальний - Ціна:  350 грн
 • фосфор водорозчинний - Ціна:  350 грн
 • фосфор засвоюваний - Ціна:  400 грн
 • калій загальний - Ціна:  450 грн
 • сірка загальна або/та сульфати - Ціна:  300 грн
 • вільна кислота - Ціна:  150 грн
 • вільний луг - Ціна:  150 грн
 • густина (щільність рідких добрив) - Ціна:  100 грн
 • Якість КАСу - Ціна:  950 грн
 • Якість аміаку водного технічного - Ціна:  350 грн
 • Якість гіпсу та фосфогіпсу - Ціна:  700 грн
 • Якість вапнякових меліорантів - Ціна:  500 грн
 • Масова частка водорозчинних форм сірки (SO3), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Cо), кальцію (CаО), магнію (MgO), натрію (Na), бору (В), молібдену (Мо) - Ціна:  350 грн за 1 показник
 • Масова частка загальних форм сірки (SO3), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Cо), кальцію (CаО), магнію (MgO), натрію (Na), бору (В), молібдену (Мо) - Ціна:  800 грн за 1 показник
Термін виконання до 10 робочих днів.

методика 

Sorry, this page is available only in Ukrain. For ease of viewing the page content is shown in an alternative language. You can click the link to switch the active language.