Fertilizer analysis | Afina Pallada

Fertilizer analysis

Fertilizer analysis
Laboratory

Fertilizer analysis

ПОСЛУГИ:
 • Визначення масової частки діючої речовини в добривах, нормативи згідно вимог
ПОКАЗНИКИ:
 • масова частка вологи та сухого залишку - Ціна:  150 грн
 • pH розчину визначеної концентрації - Ціна:  100 грн
 • Гранулометричний склад добрив - Ціна:  300 грн
 • азот амонійний - Ціна:  270 грн
 • азот загальний - Ціна:  470 грн
 • азот нітратний - Ціна:  400 грн
 • азот амідний - Ціна:  470 грн
 • фосфор загальний - Ціна:  450 грн
 • фосфор водорозчинний - Ціна:  400 грн
 • фосфор засвоюваний - Ціна:  400 грн
 • калій загальний - Ціна:  450 грн
 • сірка загальна або/та сульфати - Ціна:  350 грн
 • вільна кислота - Ціна:  150 грн
 • вільний луг - Ціна:  150 грн
 • густина (щільність рідких добрив) - Ціна:  100 грн
 • Якість КАСу - Ціна:  1000 грн
 • Якість аміаку водного технічного - Ціна:  400 грн
 • Якість гіпсу та фосфогіпсу - Ціна:  800 грн
 • Якість вапнякових меліорантів - Ціна:  550 грн
 • Біурет - Ціна:  400 грн
 • Масова частка водорозчинних форм сірки (SO3), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Cо), кальцію (CаО), магнію (MgO), натрію (Na), бору (В), молібдену (Мо) - Ціна:  350 грн за 1 показник
 • Масова частка загальних форм сірки (SO3), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Cо), кальцію (CаО), магнію (MgO), натрію (Na), бору (В), молібдену (Мо) - Ціна:  450 грн за 1 показник
Термін виконання до 10 робочих днів.

методика 

Sorry, this page is available only in Ukrain. For ease of viewing the page content is shown in an alternative language. You can click the link to switch the active language.