Water analysis

Питна Вода

Питна Вода
Показники:
  • pH (водневий показник)
  • Загальний вміст солей
  • Масова частка заліза, натрію, калію, кальцію, магнію, марганцю, цинку, міді, молібдену, алюмінію, барію, берилію, кадмію, кобальту, арсену (миш’як), хрому, нікелю, плюмбуму (свинцю), талію, селену, стронцію,арґентуму (срібла)
Послуги:
  • Вміст в природних, питних водах елементів (за нормами ДСТУ 7525:2014)
Термін виконання 3 дні.

Ціна:  800 грн
Sorry, this page is available only in Ukrain. For ease of viewing the page content is shown in an alternative language. You can click the link to switch the active language.