Агрохімічний аналіз грунту

Агрохімічний аналіз грунту
Лабораторія

Агрохімічний аналіз грунту

Аналіз ґрунту на забрудненість токсичними елементами

Визначення всіх цих показників допомагає з`ясувати потенціал ґрунту та оптимізувати мінеральне живлення рослин. Збалансоване мінеральне живлення - основа високого врожаю.

Нестача мінерального живлення викликає:

 • недобір урожаю
 • низьку якість врожаю
 • отруєння рослин
 • виснаження ґрунтів
 • ослаблення стійкості рослини до хвороб
 • висока собівартість врожаю
 • засолення ґрунтів
 • блокування засвоєння інших елементів живлення

ТІЛЬКИ ПРИ збалансованому мінеральному живленні ДОСЯГАЄТЬСЯ:

 • максимальний урожай
 • висока якість врожаю
 • підвищення ґрунтової родючості
 • оптимізація витрат

Засолення ґрунту впливає на усі аспекти росту й розвитку рослин, у т. ч. проростання насіння, пригнічується вегетативний ріст і розвиток кореневої системи.

Для визначення типу і ступеня засолення використовують метод водної витяжки з ґрунту. Результати аналізу водної витяжки можуть дати відповіді на наступні питання:

 1.  Яка величина загального вмісту легкорозчинних солей у ґрунті і який ступінь засолення даного ґрунту?

 2.  Який якісний і кількісний склад цих солей?

 3.  Чи присутні серед солей токсичні солі та яка їх концентрація?

 4.  Які типи засолення із встановлених властиві досліджуваним ґрунтам і якої стадії засолення вони зазнають?

методика