Агрохімічний аналіз грунту

Для овочівництва

Для овочівництва
Показники:
 • pH (KCL)
 • pH (водневий показник)
 • Масова частка легкогідролізного азоту
 • Масова частка амонійного азоту
 • Масова частка рухомого фосфору
 • Масова частка рухомого калію
 • Масова частка рухомої сірки
 • Масова частка обмінного магнію
 • Масова частка обмінного кальцію
 • Масова частка Na, Ca, Mg, K водної витяжки
 • Масова частка заліза
 • Масова частка міді
 • Масова частка цинку
 • Масова частка марганцю
 • Органічна речовина (масова частка вуглецю)
Послуги:
 • Відбір зразків ґрунту проводиться фахівцями науково-дослідного центру та здійснюється за допомогою автоматичного  пробовідбірника ґрунту з використанням GPS–керівної системи за адаптивною сіткою з елементарною ділянкою   2,5 - 3,0 га (залежно від типу) - для овочівництва відкритого  ґрунту
 • Відбір зразків ґрунту проводиться ручним відбором фахівцями науково-дослідного центру з елементарної ділянки  - 300 м(залежно від типу)- для овочівництва закритого ґрунту
 • Кількість точкових відборів в середньому зразку - 20
Термін виконання 10 днів.

Ціна:  1900 грн