Агрохімічний аналіз грунту

Масова частка важких металів в ґрунті та воді. Гранично допустимі норми.

Масова частка важких металів в ґрунті та воді. Гранично допустимі норми.
Масова частка важких металів в ґрунті та воді. Гранично допустимі норми.

Важкі метали належать до числа найбільш небезпечних для природного середовища хімічних забрудників (екотоксикантів).

Сильне забруднення важкими металами призводить до зміни ознак ґрунту, таких як гумусний стан, структура, рН водного середовища тощо. Результатом цього є часткова, а іноді й повна втрата ґрунтової родючості.

Багато мікроелементів, включаючи й життєво необхідні для живих організмів, в аномально високих концентраціях токсичні для рослин, тварин і людини, що свідчить про визначальне значення концентрації елемента в ґрунті і воді. Згідно з ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация загрязняющих веществ для контроля загрязнения» за ступенем небезпечності для живих організмів важкі метали поділяють на три класи:

І - високо небезпечні Hg, Cd, Pb, Zn, As, Se

ІІ - помірно небезпечні Cu, Co, Ni, Mo, Cr, B, Sb

ІІІ - мало небезпечні V, Mn, Sr, Ba

Показники:

Hg - ртуть

Cd - кадмій

Pb - свинець

Zn - цинк

As - миш`як

Se - селен

Cu - мідь

Co - кобальт

Ni - нікель

Mo - молібден

Cr - хром

B - бор

Sb – стибій (сурма)

V - ванадій

Mn - марганець

Sr – стронцій

Ba – барій