Аналіз добрив

Лабораторія

Аналіз добрив

 • Визначення вологості

 • pH 10 % - розчину (для аміачної селітри)

 • гранулометричний склад добрив

 • Визначення масової частки діючої речовини в добривах (нормативи згідно вимог)

 • азот в нітратній або амонійно-нітратній формі (за Девардом)

 • азот загальний

 • азот аміачний

 • азот амідний

 • фосфор загальний

 • фосфор водорозчинний

 • фосфор засвоюваний

 • калій

 • сірки сульфатної

 • біурет карбаміду

 • якість КАСу

 • якість аміаку водного технічного

 • масова частка водорозчинного фосфору (P2О5)

 • масова частка водорозчинного калію (K2О)

 • масова частка водорозчинної сірки (SO3)

 • масова частка водорозчинного заліза (Fe)

 • масова частка водорозчинного марганцю (Mn)

 • масова частка водорозчинного цинку (Zn)

 • масова частка водорозчинної міді (Cu)

 • масова частка водорозчинного кобальту (Cо)

 • масова частка водорозчинного кальцію (CаО)

 • масова частка водорозчинного магнію (MgO)

 • масова частка водорозчинного натрію (Na)

 • масова частка водорозчинного бора (В)

 • масова частка водорозчинного молібдену (Мо)
Довідки за телефоном: +38 (067) 703-91-10