Аналіз води

Питна Вода

Питна Вода
Показники:
  • pH (водневий показник)
  • Загальний вміст солей
  • Масова частка заліза, натрію, калію, кальцію, магнію, марганцю, цинку, міді, молібдену, алюмінію, барію, берилію, кадмію, кобальту, арсену (миш’як), хрому, нікелю, плюмбуму (свинцю), талію, селену, стронцію,арґентуму (срібла)
Послуги:
  • Вміст в природних, питних водах елементів (за нормами ДСТУ 7525:2014)
Термін виконання 3 дні.

Ціна:  800 грн